Jogosultság és hozzáférés kezelés (IAM)

A belső támadások elleni védekezés egyik hatékony módja a központi jogosultság- és felhasználó kezelés egy Identity vagy Access Management (IAM) rendszer bevezetésével, amellyel folyamatosan és pontosan fenntartható és kialakítható a felhasználói jogosultságok és hozzáférések kívánt állapota, valamint nyomon követhetőek a bekövetkezett változások, kiemelten figyelve ezek jogos vagy jogtalan változtatására.

A hazai Identity Management területén cégünk büszkélkedhet az egyik legnagyobb szakértői bázissal. Magasan képzett munkatársaink rendelkeznek azzal a magas szintű szakmai és módszertani tudással és tapasztalattal, ami garantálja a jogosultságkezelő rendszerek bevezetésének sikerét. Ezt támasztják alá sikeresen lezárt, illetve jelenleg is futó projektjeink.

Jártasságunk a különböző vevői és vállalkozói szervezetekkel történő közös munkában, új szoftverek, szoftverrendszerek bevezetésében a fentiekkel együttesen biztosítják ügyfeleink számára a kitűzött célok mérhető teljesülését, a minőség folyamatos érvényesülését, valamint a kockázatok hatékony kezelését.

Az IDM rendszerek használata eddig is javasolt volt és nagy segítséget adott az 500-1000 főnél többet foglalkoztató szervezetek esetében az átlátható, szabályozott, kikényszerített és mindig a szükséges és elégséges jogosultságok meglétét szem előtt tartó IT környezetekben. Azonban a jelenleg zajló és egyre gyorsabb ütemben megvalósuló kisebb és közepes szervezetekre is jellemző digitális transzformációinak és felhő alapú szolgáltatások vállalati környezetbe való integrálásának köszönhetően várhatóan nagymértékben ki fog szélesedni az IDM felhasználók köre a meglévő rendszerek pedig bővítésre kerülnek.