Identity Management

Egy IDM megoldás bevezetésénél a kiváló, élvonalbeli eszköz szükséges, de nem elégséges feltétele a sikeres bevezetésnek. Kiemelt jelentősége van annak, hogy tapasztalt szakemberek végezzék az implementációt, akik ismerik az ilyen típusú bevezetések jellegzetességeit, buktatóit, és sikertényezőit is. Csak így biztosítható, hogy az eredeti céloknak megfelelő rendszerek kerülnek bevezetésre, mely rendszerek hosszútávon szolgálják a vállalat üzleti célkitűzéseit.

A CDSYS alakította ki hazánkban a legnagyobb szakértői bázist Identity Management területen, szakértőinknél megvan az a magas szintű szakmai tudás és tapasztalat, ami garantálja az Identity Management rendszer bevezetésének sikerét. Ezt támasztják alá sikeresen lezárt, illetve jelenleg is futó projektjeink.

Magasan képzett munkatársaink rendelkeznek a feladat elvégzéséhez szükséges szakmai, módszertani tudással és tapasztalattal, járatosak a különböző vevői és vállalkozói szervezetekkel történő közös munkában, új szoftverek, szoftverrendszerek bevezetésében. Mindezek együttesen biztosítják ügyfeleink számára a kitűzött célok mérhető teljesülését, a minőség folyamatos érvényesülését, valamint a kockázatok hatékony kezelését.

Az IDM rendszer előnyei:

  • Nagyobb biztonság

    A megoldás csökkenti a biztonsági kockázatokat, hiszen teljes körű, az egész vállalatra kiterjedő, percre kész adatokkal szolgál arról, ki és milyen erőforrásokhoz és információhoz fért hozzá. Amellett, hogy biztosítani kell, hogy a felhasználók elérjék azokat a rendszereket és alkalmazásokat, amelyekre szükségük van az üzlethez, ugyanilyen fontos a hozzáférés felfüggesztése, tiltása is, ha szükséges. Egy hatékony rendszernek képesnek kell lennie biztosítani e funkciókat mind a webes, mind a kliens-szerver, mind a hagyományos rendszereken; vagyis azt, hogy ha egy kapcsolatnak vége, akkor valóban vége legyen.

  • Teljes körű megfelelés

    A törvényi és iparági előírásoknak való megfelelés érdekében egy Identity Management megoldásnak központosított szabályozást kell biztosítania, a hozzáférési jogosultságok teljes átláthatóságát, átfogó auditálási és jelentéskészítési funkciókat, valamint a személyazonosság-kezelési irányelvek következetes betartatását. Egy átfogó megoldás bevezetése hatékony megoldást jelent a hozzáférési jogok belső szabályozásával kapcsolatos előírások teljesítésére, illetve az olyan adatok és alkalmazások elérésének korlátozására, amelyekkel kapcsolatban a törvényi vagy iparági előírások előírják a védelmet.

  • Magasabb szolgáltatási szintek

    Az automatizálási, önkiszolgálási és delegálási funkciókat is tartalmazó Identity Management megoldások segítségével magasabb szinten biztosíthatók a szolgáltatások a felhasználók számára további, extra költségek nélkül. Az automatizálás felgyorsítja a létesítési és egyéb folyamatokat, vagyis a felhasználóknak nem kell például napokig várni, hogy megkapják a hozzáférési jogosultságaikat (vagy azok módosítása megtörténjen). Az önkiszolgálás azt jelenti, hogy a felhasználók maguk intézhetik a mindennapos tevékenységeket, például a jelszavak megváltoztatását, anélkül, hogy az adminisztrátorokra kellene várakozniuk. A delegálás révén pedig az adott osztály, szervezeti egység adminisztrátorai felügyelhetik a hozzáférést, éppen azok, akik legjobban ismerik saját felhasználóik igényeit.

Az informatikai biztonság megteremtése és folyamatos fenntartása egyre fontosabb feladat manapság a vállalatok, intézmények informatika függőségének következtében. A létező megoldások főleg a külső támadások elleni védelemmel foglalkoznak, és nem kezelik kellőképpen a belső támadások veszélyét, pedig a statisztikák azt mutatják, hogy az informatikai támadások jelentős része kb. 80%, a hagyományosan biztonságosabb környezetben, mint pl. pénzintézetek, biztosítók esetén, pedig akár 90%-a is származhat a belső veszélyforrásokból.

A belső támadások elleni védekezés egyik hatékony módja a központi jogosultság- és felhasználó kezelés egy Identity Management rendszer bevezetésével, amellyel folyamatosan és pontosan fenntartható és kialakítható a felhasználói jogosultságok és hozzáférések kívánt állapota, valamint nyomon követhetőek a bekövetkezett változások, kiemelten figyelve ezek jogos vagy jogtalan változtatására.

Ennek megfelelően az Identity Management rendszer megoldást nyújt az informatikai rendszerek, alkalmazások felhasználóinak mindenféle, a rendszerrel kapcsolatos jogosultságainak kezelésére, a felhasználók szervezetbe történő belépésétől a szervezetben történő ténykedésein keresztül a szervezetből történő kilépésükig, és kiterjed minden informatikai erőforrás, alkalmazás rendszerbe illesztése, módosítása, eltávolítása esetén szükséges felhasználói jogosultságok beállítására is.

Az Identity Management rendszerrel nagymértékben növelhető az informatikai biztonság szintje, megelőzhetőek a nem megfelelő jogosultságokból adódó esetleges rosszindulatú, vagy a nem megfelelő használatból adódó károkozások, valamint a pontos nyilvántartás és nyomon követhetőség miatt nagy segítséget nyújt a rendszer a hatékony auditálhatóság és a számon kérhetőség megvalósításában.